result.JPG Jeg har fået resultaterne fra mine fag dette semester (for det meste baseret på en eller to større prøver, Japanese Style). Skulle nogle være interesserede i dem kan de ses på billedet. Her er en "tegnforklaring":

速読B Hurtigheds-l?sning.

文章表現法B Stil/essay/rapport-skrivning.

異文化コミュニケーションB Kommunikation med fremmede kulturer, en klasse der var blandet med japanske studerende. "Aha-oplevelserne" var lidt tynde for en europæer som jeg, der er vant til at bo i et land med rig adgang til mange forskellige kulturer, men det var sjovt nok at se en "rigtig" japansk klasse i funktion.

異文化コミュニケーションB’ Samme fag som ovenstående men refererende til torsdagstimen (eller også er det omvendt), hvor det kun var os "fremmede". Lavede et fordrag om ordet "gaijin" til den endelige prøve.

口頭表現法B "Mundtlig" japansk. Et fag hvor vi skulle holde taler og lave debat. Svært! Men vi havde en god lærer og nogle ganske underholdende timer.

文法研究B Grammatik-timer. Den klasse der mest af alt mindede om egentlig "japansk undervisning", hvad jeg savnede en del dette semester.

漢字・語彙B Ikke et fag jeg havde (og derfor ingen score).

時事日本語研究IB Kan vel oversættes med det engelske "current affairs", men den bestod egentlig mest i at vi forsøgte at læse avis-artikler og huske udtalen af en masse kanji, hvad der naturligt nok var temmeligt svært for mig...

時事日本語研究IIB Igen "current affairs" men i form af lytte-øvelser hvor vi så nyhedsudsendelser og skulle referere hvad de snakkede om.

社会文化事情IIB Titlen er "Samfund og kultur", men bestod egentlig blot i at en gammel nisse snakkede om random ting hver time, hvis han da ellers dukkede op. Til prøven holdt jeg et foredrag om ligheder mellem danskere og japanere.

経済事情B Økonomi, ikke så svært som det lyder, men derimod en forholdsvist interessant gennemgang af forskellige aspekter af japansk marketing etc.

2 Comments