valgkamp I Japan er det også snart ved at være valg-tid, hvilket betyder at valgkampen så småt er begyndt. "Valgkamp" vil i Japan sige at folk kører rundt i store vogne og råber deres kandidats navn, for af og til at stoppe og holde tale som på billedet. Bemærk i øvrigt det fremragende regnsæson-vejr.

Comment