De sidste par dage har staaet i flytningens tegn og det er noget der KOSTER! El, vand, forsikring, leje, moebler, transport, etc. I dag vil jeg ogsaa se paa at faa etableret en internet-forbindelse der nok kommer til at koste en 3-4000 yen om maaneden, og jeg har netop i gaar betalt for de naeste 6 maaneder paa Tokai. Derfor, imens jeg render frem og tilbage mellem kontorer paa Tokai, fordi jeg skal have de noedvendige papirer for at fornye mit visum (udloeber d. 7, jeg indleverede min ansoegning for mere end en maaned siden saa det ville have vaeret meget rart havde de vaeret i lidt bedre tid men...) har jeg faaet sat det i stand saa jeg nok skal til at undervise i dagtimer 2 gange om ugen paa det college jeg arbejdede paa sidste aar (udover de timer jeg har nu). Saa haaber jeg det kan komme til at loebe nogenlunde rundt.

2 Comments