Saa lykkedes det endelig i gaar i faellesskab med Michael (og efter en del vandplaskeri) at faa vaskemaskinen slaaet til.

040401_2339.JPG

Comment